Skip links

UZAKTAN EĞİTİM SONRASI OKULA UYUM SÜRECİ

Pandemi Sonrası Eğitim ve Çocuğun Okula Uyumu Konusunda Ebeveynlere Öneriler

 

Küresel çapta etkilerini hızlı bir şekilde hissettiren ve bir dizi değişimi beraberinde getiren Covid-19, ortaya çıkışından kısa bir süre sonra  PANDEMİ  olarak ilan edildi. Hayatın çoğu alanında bazı değişimleri insanlığa dayatan salgın, çoğu ülkenin çeşitli alanlarda bir dizi önlem almasını gerekli kıldı. Birçok yönden salgının etkilerinin hissedilmeye başlaması ile insanlık alışılmışın dışında bir yaşantı sürmek zorunda kaldı.

Covid-19‘un yankılarının en yoğun hissedildiği alanlardan biri de eğitim dünyası oldu. Salgının hızlı yayılması ile beraber, yayılmayı durdurabilmek adına neredeyse tüm dünyada yüz yüze eğitime ara verildi. İlk başlarda kısa süreli ara verilen eğitim, salgının uzun süreceğinin anlaşılması ile beraber farklı bir yaklaşımla verilmeye başlandı. Eğitimde dijital bir çağ başladı. Ülkemizde, sadece yükseköğretim kurumlarında yaygın kullanılan dijital eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde de kullanır olduk. Takip-kontrol sistemi iyi olan, Pandemi şartları dışında da teknoloji kullanımını eğitim programlarına entegre eden, paydaşlar arasındaki işbirliğini önemseyen, iyi koordine olan eğitim kurumları bu süreci iyi yönetip, öğrencilerin eğitim sürecini etkili bir şekilde yürütebilmeyi başardı.

Her geçen gün Covid-19 ile ilgili olan her yeni gelişme, eğitim dünyasında yeni kararların alınmasına sebep oldu. Geçen sürede salgın ile mücadelede sağlık sektörünün deneyim kazanması, salgının yayılma hızını biraz da olsa düşürebilmeyi başardı. Bu noktada yüz yüze eğitim tekrardan gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Eylülde yüz yüze eğitime tekrardan başlanacağını duyurması ile beraber eğitim kurumlarında Pandemi tam anlamı ile ortadan kalkmasa da birinci dalganın azalması sonrası, normalleşme süreci kapsamında  öğrencilerin, yüz yüze eğitim sürecine adaptasyonu için çalışmalara başlandı. Normal şartlar altında da eğitim alanında çok önemli bir konu olan, ‘‘Çocuğun okula ve çevreye uyumu’’ Pandemi şartları altında daha da önem kazanan bir konu oldu.

Sağlık önlemleri açısından uzun süre okullardan ayrı kalan çocuklar için okula dönmek alışması güç bir durumdur. Pandemi ile birlikte okul zamanı boyunca belirlenmiş birçok rutin ve anlayış değişmiş, öğrenciler okul döneminin gerektirdiği düzen ve davranışlardan uzaklaşmışlardır. Çocuklar ve gençler Pandemi şartlarından dolayı sadece eğitimden değil  sosyal temasla beraber aynı zamanda spor, kültürel faaliyetler gibi kişilik gelişimini etkileyen faktörlerden de mahrum kalmışlardır. Okula geri dönüş konusunda her çocuğun tepkisi farklıdır. Kimi özlemle beklediği okuluna ve okul düzenine çok rahat uyum sağlayabilirken, kimi ise kendini son derece gergin hissedebilir. Kimisi ise okulu, sağlık açısından risk oluşturacak bir ortam olarak görebilir. Okula dönüş konusunda çocuklar ve gençler; korku, kaygı, belirsizliklerin yarattığı huzursuzluk, içe kapanma ve öfke durumlarına sahip olabilirler. Bunlar dışında Pandemi şartlarının yarattığı ekonomik problemler, akademik kaygılar gibi durumlar da çocukların ve gençlerin, okula dönüş ve öğrenme motivasyonunu düşürebilecek durumlardandır.

 

 

Peki, bu durumda neler yapılabilir?

 

Özellikle gerilim yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek için kaygı, stres ve korkularının nedenini araştırmak önemlidir. Bu faktörlerin nedenlerini araştırdıktan sonra, çocukların kendilerini bu konularda ifade etmelerinin sağlanması hem öğretmenler hem de ebeveynler tarafından amaçlanmalıdır.

Pandemi konusunda fiziksel önlemler kadar psikolojik önlemlerin de önemli olduğu hatırlanmalıdır. Belirsizliğin bir kaygı yarattığı olgusu bilinen bir gerçektir. Bu noktada ebeveynler ve öğretmenler, Pandemi öncesinde de bu durumun kaygı yarattığının farkında olup, bu duruma olağandışı tepki vermekten kaçınması gerekmektedir.

Çocuklar ve gençler için ilk öğrenmenin gerçekleştiği yer, aile ortamıdır. Toplumun en küçük birimi olan ailede, çocuklar ilk rol model olarak ebeveynleri seçerler. Normalleşme süreci ile çocukların okullarda uyması gereken sağlık, hijyen, sosyal mesafe vb. konularda aileler çocuklarına örnek olmalıdırlar. Çocuklar ve gençler ebeveynlerinin söyledikleri şeylerden daha çok yaptıklarına dikkat ederler. Bu noktada ailelerin davranışlarının farkında olması çok büyük önem arz etmektedir.

Okullar açıldıktan sonra okul dönüşlerinde ebeveynler,  kabul edici ve esnek olmalıdırlar. Çocuklarını kaygılandıran herhangi bir durumun olup olmadığını araştırıp bu konularda çocuklarını psikolojik olarak desteklemelidirler.

Bugüne kadar salgın hakkında defalarca bilgilendirme yapılmış olsa bile, normalleşme süreci  ve yeni düzenlemeler ile beraber çocukların salgın hakkında farkındalıklarının artması için bu tarz bilgilendirmelere tekrardan ihtiyaçları olabilir. Çünkü uzun süredir ayrı kaldıkları akranlarını veya yakınlarını görebilirler veya onlara temas etmek isteyebilirler.

Yeni normal kavramı ile beraber çocuğun eğitim ve okula uyum noktasında yaşayabileceği sıkıntılı süreçlerin kuvvetli bir ihtimal olduğu, okul fobisi ve okul reddi gibi konularda çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bu yönde yapılacak olan çalışmalar konusunda ailelerin işbirliğine gönüllü olması gerekmektedir. Çocukları okula yeniden adapte edebilmek ve gereken psikososyal desteği sağlamak başta okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi olmak üzere tüm okul personelinin ve ailenin görev ve sorumluluğu olduğu bilinmelidir.

 

COVID-19 Pandemi sürecinde hepimizin olduğu gibi çocuklarında güvenlik algıları sarsılmıştır. NCTSN’na (2020a;2020b) ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (2020) göre kriz durumlarında çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortamın sağlanması ve onları destekleyebilecek kişilerin varlığından haberdar olması gerekmektedir. Bu noktada çocuklara bakım verenler COVID-19 sonrası evde kalmanın önemini, hangi ihtiyaçlarını kimler tarafından karşılanacağını ve neden evde kalınması gerektiğini çocuklara açıklayarak çocuklarda sarsılan güven duygusunun tekrar inşa edilmesine katkı sağlayabilir.

 

Doğan YILDIRIM

                                                                                                           Psikolojik Danışman/ Aile Danışmanı

KAYNAKÇA

Çaykuş, E.T. , & Çaykuş, T. M.(2020). Covıd-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere Ve Ruh Sağlığı Uzmanlarına Öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 95-113.

Leave a comment

Name*

Website

Comment